Słowo (np. pizza):
Miasto:

Jesteś w > Podróż w czasie > Aleksander Ludwik Sułkowski

Aleksander Ludwik Sułkowski

Rodzaj: Zdjęcie, Autor: Jack, Dodano: 2010-12-21 09:35:17
Rok zrobienia zdjęcia: 1930-1939
Kategoria: Portrety mieszkańców, Zamek Sułkowskich, Zdarzenia,
Aleksander Ludwik Sułkowski (1893-1956), fotografia z lat trzydziestych XX wieku.
Z opublikowanych zbiorów Muzeum Bielska-Białej.

To samo miejsce w innym czasie.

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: Jack Dodano: 2011-01-03
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 2006
Od 1752 roku w Bielsku panowali Sułkowscy herbu Sulima. Pierwszy, znany z tego rodu, Paweł na Sułkowie Borowym w powiecie mławskim nie odznaczył się niczym szczególnym. Również jego następcy, Jan i Sebastian, nie odegrali żadnej roli w dziejach pąństwa polskiego. Stanisław natomiast doczekał się stanowiska burgrabiego krakowskiego i starosty krzeszowickiego. Jego syn, Aleksander Józef Sułkowski (1695-1762),  paź a następnie przyjaciel i powiernik następcy tronu, królewicza Fryderyka Augusta, uzyskał od króla Augusta II Mocnego liczne tytuły i majątki, zaś od cesarza Karola VI w 1733 roku tytuł hrabiego Rzeszy. Po objęciu rządów przez Augusta III Sasa  osiągnął najwyższe zaszczyty. Został mianowany ochmistrzem gabinetowym saskim. Tak zaczęła się kariera rodu Sułkowskich, czysto polskiej prowieniencji.

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: Jack Dodano: 2011-02-03
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 1930-1939
Ostatni ordynat bielski (od 1929 r.) Aleksander Ludwik Sułkowski (1893-1956) z żoną hr. Mallinger (pochodziła ze Styrii).  Ukończył gimnazjum niemieckie w Wiedniu i Pradze, studiował w Wiedniu, brał udział w I wojnie światowej, cięzko ranny. W polskim życiu społeczno-politycznym nie uczestniczył, chociaż służuł w armii polskiej 1923-29. Sprzyjał związkom niemieckim.
Fotografia z, tekst na podstawie: "Bielsko-Biała w starej fotografii"-1991r. - Jerzy Polak, Mieczysław Tomiczek.
bladzmiana

Komentarze

Aleksander Ludwik Sułkowski
Data: 2010-12-21 Autor: korzeniowski
Zastanawia mnie pisownia tego nazwiska. Czy jest ona metrykalnie uzasadniona czy tez zwyczajowym spolszczeniem - typu Szopen ?
Sułkowski
Data: 2011-01-03 Autor: nie zarejestrowany ~sasas
przecież to czyste polskie nazwisko, co tu spolszczać?
Książe Aleksander Ludwik Sułkowski
Data: 2011-01-04 Autor: Jack
Kontynuując historię rodu Sułkowskich, należy jeszcze dodać aby wyjaśnić tytuł książęcy. Aleksander Józef Sułkowski został pozbawiony wszelkich godności w 1738 r. i internowany w twierdzy Uebigan pod Dreznem. Udało mu się uciec do Polski. Ogromne ambicje kazały Sułkowskiemu dążyć do tytułu książęcego, który można było otrzymać na dworze cesarskim w Wiedniu. Z tą myślą w 1752 r. kupił państwo bielskie na śląsku austriackim za 630 ooo guldenów.Dwie trzecie tej sumy zapłacone zostało natychmiast, jedna trzecia spłacana miała być w rocznych ratach. Do 1786 r. spłacono tylko 80 000 guldenów. W 1752 r. Maria Teresa nadała Sułkowskiemu tytuł księcia, podniosła państwo bielskie do rangi księstwa niższego rzędu oraz zewoliła na przekształcenie dóbr bielskich w fideikomis i majorat, który bez podziału miał przechodzić na najstarszego z synów. W 1754 r. księstwo bielskie, mając zaledwie 210 km kwadratowych powierzchni, zostało księstwem wyższym zrównanym w prawach ze starymi księstwami śląskimi.
Książe Aleksander Ludwik Sułkowski
Data: 2011-01-04 Autor: Jack
Kolejni z rodu Sułkowskich książęta na Bielsku: - August Kazimierz Sułkowski (1729-1786) - przez 23 lata, żonaty z Ludwiką z Mniszków; - Aleksander Antoni Sułkowski (1730-1786) - od stycznia 1786 r., żonaty z Eleonorą Cetnerówną; - Franciszek de Paula Sułkowski (1733-1812)- od 1786 r. do1802 r. (założyciel bielskiej, austriackiej linii rodu), żonaty z Marianną Strzemeską herbu Lubicz. W 1773 r. związał się z aktorką warszawską Judytą Marią Wysocką (Bazzardi-Monbelli). Wg niektórych historyków ojciec Józefa Sułkowskiego (ok.1777-1798), słynnego adiutanta Napoleona Bonaparte (inna wersja uznaje za jego ojca Teodora Sułkowskiego, pułkownika austriackiego z tzw. hrabiowskiej linii rodu, zmarłego w Bielsku w 1792 r.). - Aleksander Józef Sułkowski (1775-1804); - Jan Nepomucen Sułkowski (1777-1832), żonaty z hrabiną Larysz z Osieka k/Mysłowic; - Ludwik Jan Sułkowski (1814-1879), związany z Marią Harry, córką węgierskiego notariusza, żonaty od 1845 r. z baronówną Anną Elżbietą Dietrich; - Józef Maria Sułkowski (1848-1920), ekscentryk i ultracjusz; - Aleksander Edward Sułkowski (1856-1929), przyrodni brat Józefa Marii, urodzony w Ameryce podczas pobytu księcia Ludwika Jana na emigracji, żonaty z Marią Teresą von Moser- Ebreichsdorf; - Aleksander Ludwik Sułkowski (1893-1956) - ostatni książe bielski, syn Aleksandra Edwarda - na zdjęciu.
Książe Aleksander Ludwik Sułkowski
Data: 2011-01-04 Autor: Jack
Aleksander Ludwik Sułkowski (1893-1956)- ostatni książe bielski, po przejęciu majątku, z uwagi konieczności spłaty pięciorga rodzństwa ogołocił pomieszczenia zamku z wyposażenia (meble, obrazy itp.). Problemy finansowe z bratem Romanem były powodem rozparcelowania i zabudowania ogrodu zamkowego. Po 1939 r., w okresie okupacji, książe został zawieszony przez władze hitlerowskie w prawach właściciela majątku i groziło mu wywłaszczenie ( porównaj sprawę zamku Książ). W tej sytuacji podpisał niemiecką listę narodowościową. W 1940 r. zmarła jego matka, księżna Teresa Sułkowska i jako ostatnia z rodu pochowana została w krypcie kaplicy zamkowej św. Anny. W styczniu 1945 r. opuścił zamek w Bielsku, udając się do Leoben w Austrii, majątku żony. Wywiózł całe wyposażenie zamku, które w latach 30-tych XX w. przywiózł z majątku żony, gdy zamek był bez wyposażenia po spłacie rodzeństwa. W 1945 r. jego majątek został upaństwowiony. W 1947 r. za zgodą rządu emigracyjnego w Londynie zmienił obywatelstwo dla siebie i rodziny na austriackie. Jego syn, urodzony w 1940 r. książe Aleksander Józef Sułkowski, mieszka w Wiedniu (stan na 2006r.). Na podstawie : "Bielska linia Sułkowskich" - Zofia Rączka; "Zamek w Bielsku-rys historyczny"- Bogusław Chorąży, Piotr Kenig. Pozdrowienia z Beskidu Wyspowego.
A.L Sułkowski
Data: 2012-10-19 Autor: nie zarejestrowany ~Bielszczanin2012
Aleksander Ludwik Sulkowski drugi raz żonaty był z Anną Mallinger ("znaną protektorką narodowych socjalistów" w Austrii) , z tego związku urodziła się w 1938 Maria Jadwiga i w 1940 Aleksander Józef. Walczył w czasie pierwszej wojny światowej jako oficer armii austro-węgierskiej. W latach 1923-1929 służył w armii polskiej. W 1929 został ordynatem bielskim. Przed 1939 w Bielsku, nie należał do żadnej organizacji polskiej, a jedynie do niemieckich, m.in. Towarzystwa Śpiewaczego, Łyżwiarskiego i Beskidenvereinu. W swoich dobrach preferował urzędników niemieckich i wraz z żoną sprzyjali bielskim Niemcom - był krytykowany za to przez prasę polską, natomiast później hitlerowcy takie zachowanie uznali za dowód jego zasług. Z 2 na 3 września 1939 Freikorps bielski ostrzeliwał wycofujące się wojska polskie m.in. z zamku książęcego. W czasie II wojny światowej najpierw przyznano mu czwartą grupę niemieckiej volkslisty, ale Heinrich Himmler osobiście "awansował" Sułkowskiego (o co usilnie się starał) do drugiej grupy za zasługi dla niemczyzny w Bielsku. W skład Najwyższego Sądu do Spraw Przynależności Narodowej z 10 grudnia 1943, który przyznał całej rodzinie książęcej II grupę niemieckiej listy narodowościowej weszli: Himmler, Kaltenbrunner, Greifelt i Kohnert - hitlerowcy z SS. W obliczu zbliżających się wojsk rosyjskich wraz z rodziną uciekł z Bielska do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Austrii. W 1946 dekretem KRN o przejęciu mienia poniemieckiego i opuszczonego, dobra obywateli niemieckich jak i obywateli polskich kolaborujących z Niemcami zostały przejęte na własność państwa polskiego bez odszkodowania i do dzisiaj ona obowiązuje! Jego syn Aleksander Józef usilnie stara się o odzyskanie zamku i posiadłości - ostatni raz bezskutecznie przed sądem w Bielsku w 2006. Poniżej mała bibliografia z tego "temaciku": 1. Jerzy Polak, Ostatni z Sułkowskich na Bielsku /w:/ Gazeta Prowincjonalna nr 4/1989 2. Jolanta Trojanowska, Czy Sułkowski wróci na Zamek? /w:/ Gazeta Prowincjonalna nr 45/46 z 1990 3. Jerzy Polak, Ostatni z Sułkowskich na Bielsku /w:/ Kalendarz Beskidzki z 1991

Dodaj swój komentarz :

Temat:
Autor:
e-mail:
Wiadomość:
portrety mieszkańców, zamek, zdarzenia stare pocztówki bielsko, stare zdjęcia bielsko, archiwalne zdjęcia bielsko, pocztówki bielsko, archiwalne filmy bielsko, historia bielsko, podróż w czasie, wehikuł czasu, zdjęcia z Beskidów, historia Bielska, angielski bielsko, szkoły językowe bielsko
Czas generowania strony: 0.083 s