Słowo (np. pizza):
Miasto:

Jesteś w > Podróż w czasie > Zaproszenie - Czas Niepodległości

Zaproszenie - Czas Niepodległości

Rodzaj: Zdjęcie, Autor: beskidia, Dodano: 2012-11-05 10:23:33
Rok zrobienia zdjęcia: 1914
Kategoria: Zdarzenia,

Gra uliczna pt. „Polskie drogi do niepodległości w Bielsku i Białej –1902-1918” jest kolejną próbą przeprowadzenia przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne imprezy o charakterze historyczno-edukacyjnym w naszym mieście. Będzie to żywa, oparta na aktywności uczestników lekcja historii wpisująca się znakomicie w tegoroczne obchody Święta Niepodległości.
Gra zorganizowana została pod auspicjami Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego przy współudziale wielu środowisk publicznych i obywatelskich. Są to: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Strzelecki „Strzelec”, Stowarzyszenie „Dom Polski”, drużyny ratownictwa medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża, Zespół Szkół Plastycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Bielska Szkoła Przemysłowa.
Główną ideą gry jest przybliżenie jej uczestnikom niełatwej drogi polskich działaczy, którzy w początkach XX wieku podjęli trud budzenia świadomości narodowej na terenie Bielska i Białej. Reprezentowali oni różnorodne nurty polityczne, przyświecał im jednak jeden cel- przywrócenie dumy i godności narodowej wśród mniejszości polskiej ówcześnie zamieszkujących Bielsko i Białą. Wszystko to działo się warunkach dominacji kulturowej żywiołu niemieckiego, która w niektórych przypadkach przybierała oblicze skrajnie nacjonalistyczne.
Gra nie jest jednak próbą wartościowania tych zjawisk. Ma ona jedynie na celu ukazanie skomplikowanej mozaiki kulturowej, która współtworzyła ówczesne Bielsko i Białą.

Scenariusz gry został oparty na autentycznych wydarzeniach jakie miały miejsce na terenie Bielska i Białej w latach 1902-1918. Ramy czasowe obejmują najważniejsze wydarzenia dla odradzającej się świadomości Polaków w obydwu miastach. Jest m.in. otwarcie Domu Polskiego w Bielsku w 1902 roku, tzw. bitwę nad Białą w 1914 roku, wydarzenia I wojny światowej m.in. działalność szpitali rezerwowych oraz listopad 1918 roku – narodziny niepodległego państwa polskiego.
Zadania wykonywane przez uczestników gry nawiązywać będą do ważniejszych form aktywności bialskich i bielskich środowisk narodowych. Będą to ćwiczenia odnoszące się działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, konkursy plastyczne i śpiewacze nawiązujące do działalności chórów i organizacji artystycznych działających w dawnym „Domu Polskim” w Bielsku czy „Czytelni Polskiej” w Białej. Niezbędna będzie również podstawowa wiedza o historii Polski zdobyta na kursach samokształceniowych zorganizowanych w trakcie gry. Będzie też działalność konspiracyjna - nauka strzelania, opatrywanie rannych legionistów, odszyfrowywania rozkazów oraz wykonywanie zadań wywiadowczych. Wszystko to będzie się działo w różnych punktach i lokalach na terenie miasta, a ulice, którymi poruszać się będą uczestnicy gry będą kontrolowane przez austriackie patrole.

Grę zakończy wiec-happening uczestników przed Czytelnią Polską w Białej. Będzie to punkt kulminacyjny gry, w trakcie którego zostanie odczytana odezwa Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie z listopada 1918 roku – akt zapowiadający narodziny niepodległego państwa polskiego. Stamtąd uczestnicy gry w świątecznym przemarszu udadzą się do Zespołu Szkół Plastycznych, gdzie odbędzie się podliczenie punktacji i wręczenie nagród. Prawdziwą gratką będzie prezentacja najważniejszych punktów gry połączona z komentarzem znanych bielskich historyków.

Gra będzie rozgrywana w godzinach 9-14. Może w niej uczestniczyć maksymalnie 20 zespołów 3-5 osobowych. W skład każdego zespołu musi wchodzić przynajmniej 1 osoba pełnoletnia, Zgłoszenia do gry należy wysyłać wyłącznie internetowo na adres: towarzystwo.bbth@gmail.com Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników do gry zaklasyfikowanych zostanie pierwszych 20 zgłoszonych zespołów.

Zapraszamy serdecznie do udziału we wspólnej zabawie!

Dr Bogusław Chorąży – koordynator gry ze strony BBTH.
 

bladzmiana

Dodaj swój komentarz :

Temat:
Autor:
e-mail:
Wiadomość:
gra uliczna bbth bielsko, stare pocztówki bielsko, stare zdjęcia bielsko, archiwalne zdjęcia bielsko, pocztówki bielsko, archiwalne filmy bielsko, historia bielsko, podróż w czasie, wehikuł czasu, zdjęcia z Beskidów, historia Bielska, angielski bielsko, szkoły językowe bielsko
Czas generowania strony: 0.049 s