Słowo (np. pizza):
Miasto:

Jesteś w > Podróż w czasie > Ulica Nad Brzegiem Nr 73 (?) - Sala ZPW „Bewelana”; status quo ante i post ante

Ulica Nad Brzegiem Nr 73 (?) - Sala ZPW „Bewelana”; status quo ante i post ante

Rodzaj: Zdjęcie, Autor: KLK, Dodano: 2015-05-28 09:16:56
Rok zrobienia zdjęcia: 1981
Kategoria: Dzielnice, Wspomnienie PRL-u, Zdarzenia,
To skan czarno-białego anonimowego zdjęcia z cennej monografii Andrzeja Grajewskiego i Artura Kasprzykowskiego „Czas próby. SOLIDARNOŚĆ na Podbeskidziu w latach 1980 – 2005”, obrazujące placyk przed Salą ZPW „Bewelana” w dniach Strajku Generalnego Podbeskidzia 27.01. – 06.02.1981 roku. Na Sali odbywały się non stop obrady i po przybyciu delegacji rządowej z Wiceministrem Józefem Kępą – negocjacje Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego na czele z Patrycjuszem Kosmowskim w sprawie przywrócenia praworządności na Podbeskidziu, w praktyce formalnego odwołania skorumpowanych władz partyjnych i administracyjnych. Zwycięstwo tego strajku, który zatrzymał niemal wszystkie zakłady produkcyjne i usługowe oraz służby – za wyjątkiem służących zaopatrzeniu ludności oraz utrzymania ruchu ciągłego, oznaczało przełom w ogólnej świadomości Społeczeństwa, zarówno naszego Miasta, jak i pozostałych miejscowości Województwa Bielskiego. Ludzie wreszcie pojęli, że to oni są włodarzami naszej ziemi, nie zaś narzucone z centrali władze partyjno-rządowe. Stan wojenny na krótko tylko był w stanie przywrócić „stary porządek”, Okrągły Stół i Wybory Czerwcowe 1989 doprowadziły do upadku komunizmu i ostatecznej transformacji polityczno-społecznej. Zdjęcie musiało być zrobione na samym początku Strajku; podczas moich kilkukrotnych spotkań z Przewodniczącym Komisji Zakładowej DOMENY Stefanem Kurajem, który brał udział w obradach, wśród stłoczonych przed wejściem osób przeważali już zakładowi działacze strajkowi – konsultujący, tak jak ja, sytuację wśród swoich strajkujących załóg oraz żądnych informacji o niezwykle opornie toczących się negocjacjach. Nastrój pełen obaw – ale było niezapomnianie pięknie!

To samo miejsce w innym czasie.

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: KLK Dodano: 2015-05-26
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 2015
Co tych dwoje tak wypatruje na tej żółtej odrapanej ścianie, za klimatyzowaną budką obok II. Urzędu Skarbowego?

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: KLK Dodano: 2015-05-26
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 2015
Na zbliżeniu widać lepiej: za budką kryje się tablica z szwedzkiego granitu, na której wyryta inskrypcja podpisana symbolem SOLIDARNOŚCI i napisem „Podbeskidzia”…

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: KLK Dodano: 2015-05-26
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 2015
W większym zbliżeniu udaje się nam odczytać wypisane wyblakłymi złoconymi literami: „W dniach 27 I – 6 II 1981 r. społeczeństwo Podbeskidzia zorganizowane w szeregach NSZZ Solidarność strajkiem powszechnym zaprotestowało przeciw nadużyciom władz i niesprawiedliwości społecznej. Porozumienie zostało osiągnięte dzięki mediacji Lecha Wałęsy i Episkopatu Polski, a podpisane w sali ZPW Bewelana. 6 lutego 1989. Solidarność Podbeskidzia”. Mamy maj 2015, tablica pamiątkowa honorująca nieśmiertelny zryw wolnościowy Podbeskidzkiego Społeczeństwa wmurowana została jeszcze za PRL-u, przed zaledwie dwudziestu sześciu laty – a jakby jej nie było… A właściwie gorzej: została sprofanowana przez kompetentne władze, zezwalające na zasłonięcie jej komercyjną budką, w niegodnym, robiącym plugawe wrażenie – otoczeniu!

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: KLK Dodano: 2015-05-26
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 2015
To samo dotyczy zresztą całego budynku byłej Sali ZPW „Bewelana”: wstyd i hańba dla tego naszego do niedawna Wojewódzkiego Miasta i jego władz!

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: KLK Dodano: 2015-05-26
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 2015
Przybici i zgnębieni odchodzimy z Alicją i Tomaszem z tego miejsca; mam jeszcze w oczach ciżbę sympatyków SOLIDARNOŚCi tłoczących się na tym placyku, przed drzwiami, za którymi obrady i negocjacje wodzów Solidarności Podbeskidzia z udziałem Lecha Wałęsy, a później te zwycięskie – przy mediacji biskupów Dąbrowskiego, Domina i Zimniaka, wreszcie tę poranną mszę dziękczynną z „Te Deum Laudamus” – kiedy to z ócz wielu z nas popłynęły łzy szczęścia… Kolegom ze Strajku Generalnego Podbeskidzia i I. Walnego Zebrania Delegatów Regionu Solidarności Podbeskidzia – Grażynie Staniszewskiej, Marcinowi Tyrnie i Henrykowi Juszczykowi, Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta, dedykuję!

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: KLK Dodano: 2015-05-29
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 1981
Z niezgłębialnych zasobów Internetu wygooglowałem jeszcze takie oto zdjęcie z placyku przed Salą ZPW „Bewelana” – jak sądzę zrobione tego samego dnia i przez tego samego fotografa, tylko z innego trochę punktu widzenia. Widać stojak z flagami narodowymi i tłumek przed drzwiami wejściowymi, za którymi wielki hol z kioskiem po lewej i dalej ogromna, zastawiona stolikami sala ze sceną, na której permanentnie obradujący Międzyzakładowy Komitet Strajkowy SOLIDARNOŚCi Podbeskidzia. Całością dowodzi oczywiście niesłychanie autorytatywny Przewodniczący Patrycjusz Kosmowski – przez nikogo nie nazwany inaczej, aniżeli „Patrykiem”; ale gdy nastał kryzys wywołany pogłoskami o mającej nastąpić pacyfikacji milicyjnej – stery objął LECHu Wałęsa i ogłosił strajk okupacyjny w całym Regionie! Ponieważ zaś większość przedsiębiorstw bielskich połączona była z „Bewelaną” stałym łączem głośnikowym – apel ten wysłuchaliśmy i my w S-ni Inwalidów DOMENA i po przegłosowaniu, jednogłośnie – choć z wielkim strachem, przystąpiliśmy do tej ostatecznej formy strajku! Niezapomniane godziny i dni…

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: KLK Dodano: 2015-07-08
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 1981
Jestem zdania, że nigdy za dużo zdjęć i wspomnień z najchlubmiejszych okresów naszego Miasta i Regionu, zwłaszcza zaś świadczących o najwznioślejszych czynach do jakich wzbiła się tutejsza społeczeność! Potwierdzeniem tego nadsyłane przez P.T. Pasjonatów „Beskidii” wpisy i przyczynki z czasów zbudowania potęgi przemysłowej i powstania na przełomie wieków przodującego cywilizacyjnie, nieformalnego jeszcze Dwumiasta na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Galicji, a w czasach bielskiego Burmistrza dra Wiktora Przybyły – najzamożniejszego miasta powiatowego II RP! I choć po wojnie trend ten uległ przerwaniu i miasto nasze – poza ekstensywną erupcją industrialno-ludnościową cofnęło się w harmonijnym rozwoju, to przecież dzięki SOLIDARNOŚCI wzbiło się swym Strajkiem Generalnym do czynu o znaczeniu ogólnokrajowym, wręcz konstytuującym! Stąd pozwalam sobie na upublicznienie trzech zdjęć z najdonioślejszych, końcowych chwil tego wydarzenia, mimo że to nie ja jestem ich autorem i wszedłem w ich posiadanie przypadkowo. Przeprowadzając mianowicie w latach dziewięćdziesiątych oględziny popożarowe niewielkiego obejścia przedmiejskiego przy ulicy Kolejowej, znalazłem je wśród zgliszczy strychu!! Zabrałem te trzy sfatygowane zdjęcia jako cenną pamiątkę historyczną, nieuchronnie skazaną na zniszczenie; niestety żadnych danych pozwalających na identyfikację Autora… Na pierwszym przedstawionym zdjęciu zobaczymy ową znamienną mszę dziękczynną (Te Deum Laudamus!) koncelebrowaną w jakże siermiężnym entourage przez Bpa Bronisława Dąbrowskiego (Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, osobistego wyłannika Prymasa Stulecia – Stefana Kardynała Wyszyńskiego!). Księża koncelebranci – to wielce zasłużeni dla SOLIDARNOŚCI proboszczowie: u Św. Mikołaja Zbigniew Powada, u. Opatrzności Bożej Józef Sanak i chyba w Brzeszczach – Franciszek Janczy. Największe i najlepsze chwile jakie przeżyłem, później nigdy już nie było tak pięknie…

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: KLK Dodano: 2015-07-10
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 1981
Jak sądzę – jest to chronologicznie druga fotografia z tego trójzdjęciowego cyklu, przedstawia scenę Sali ZPW„Bewelana”, widać stoły prezydialne, za którymi toczyły się obrady i negocjacje z Komisją Rządową – aż wreszcie przy nich podpisano akt porozumienia kończącego Wielki Strajk Generalny SOLIDARNOŚCI Podbeskidzia. Chwila jest bardzo podniosła: czternastu widocznych na scenie mężczyzn stoi karnie, dwóch w centrum trzyma przed ustami mikrofony i już wszystko wiadomo: HYMN NARODOWY! Za nimi jakby przypadkowo symbole STRAJKU: hasło SOLIDARNOŚĆ, KRZYŻ i GODŁO NARODOWE. I znowu – jakby przypadiem, trzej mężczyźni stojący w centrum to główni bohaterowie Strajku, który dzięki ich cechom osobistym doprowadzony został właśnie do zwycięskiego końca: Nikt przecież nie zaprzeczy, że głównym demiurgiem Strajku był charyzmatyczy Przewodniczący Solidarności Podbeskidzia, błyskotliwy, inteligentny i do tego arbitralny, przy tym żarliwy antykomunista – inż. Patrycjusz Kosmowski! Zaś o tym, że strajk nasz stał się głośny w Polsce i na całym świecie, zadecydował przyjazd – po wielu innych wybitnych działaczach Solidarności – legendarnego, niekwestionowanego autorytetu Solidarności, jej Przewodniczącego – choć tylko prostego elektryka, Lecha Wałęsy! Przyjechał zgasić ten strajk, ale gdy dotarły do niego jego przyczyny i zobaczył determinację strajkującego społeczeństwa - pozostał na dobre i na złe aż do końca, i to on ogłosił strajk okupacyjny na wieść o mającej nastąpić pacyfikacji! Wreszcie to on poprosił o mediację Kościoła – stąd stojący skromnie pomiędzy nimi specjalny wysłannik Prymasa Polski Biskup Bronisław Dąbrowski, doświadczony w negocjacjach z Władzami PRLu mediator, ostatecznie doprowadził wraz z biskupami katowickimi Dominem i Zimniakiem do końcowego porozumienia. Wcześniej napisałem o cechach konstytuujących tego porozumienia: po raz pierwszy przecież reżym komunistyczny zmuszony został pogodzić się z wolą ludu i odwołał z wysokich stanowisk partyjnych i urzędowych swoich wiernych, a skorumpowanych paladynów! I tym razem nie była to karuzela stanowisk, na stanowiska partyjne, wojewódzkie, miejskie, powołano ludzi – jak na tamte czasy – przyzwoitych, stąd i niespełna rok później zmiótł ich stan wojenny…

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: KLK Dodano: 2015-07-14
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 1981
Ostatnia już prezentowana fotogtafia, była chronologicznie zapewne najwcześniejszą, na co wskazuje pewien rozgardiasz: na scenie Sali ZPW „Bewelana”: pomimo wygłaszanego akurat do mikrofonu przemówienia przez samego Przewodniczącego NSZZ SOLIDARNOŚĆ Lecha Wałęsę – w wypełnionej przecież do ostatniego miejsca sali, a tu za jego plecami jakieś rozmowy czy może uzgadniania z panami w garniturach – zapewne z Delegacji Rządowej! Członkowie Prezydium Komitetu Strajkowego co prawda wszyscy karnie stanęli, ale nie za bardzo przysłuchują się słowom Szefa swojego Związku, ani chybi oznaka zmęczenia i przeżywanego przez nich do ostatniej chwili skrajnego napięcia nerwowego – jakby do nich nie dotarło jeszcze to, co osiągnęli… Ale i po samym LECHU też widać, że jest zmęczony, jak by nie było – czuł się odpowiedzialny nie tylko za sytuację tu w BEWELANIE, ale przecież i w całej Polsce! Tyle, że w porówaniu z naszymi bielskimi działaczami – on już jest rutyniarzem i politykiem, potrafiącym jak równy z równymi potykać się z wysokowykształconymi, cwanymi przedstawicielami władz, nie pozwalającym zrobić się w konia i za to serdecznie przez nich nie cierpianym! Myślę i jestem przekonany, że pamięć o nieśmiertelnym czynie ludzi pracy Podbeskidzia w styczniowo-lutowym Strajku Generalnym 1981 roku oraz te trzy niesłusznie zapomniane dziś nazwiska: Kosmowski – Wałęsa – Dąbrowski, w mieście naszym zaniedługo znów zajaśnieją w pełnym blasku, wystarczy na to zmiana pokoleń. Chciałoby się jednak dożyć choć chwili, gdy nazwiskami tych Wielkich Ludzi, uhonorowane zostaną w Mieście naszym pierwsze ulice, place, szkoły, gmachy publiczne… Byłym Kolegom Strajkowym – dzisiejszym prominentom dedykuję!

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: KLK Dodano: 2016-02-04
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 2016
Patrząc na poprzednie zdjęcia "post ante" - nasuwała się myśl: "Gorzej juz być nie może!" Po niespełna roku, w przededniu trzydziestejpiatej rocznicy naszego Strajku, wiemy już, że może być i jest jeszcze o wiele gorzej. Wystarczy spojrzeć na te dwa zdjęcia! Nie będzie już mojego apelu - czy ja wiem, do władz? do byłych Solidarnościowców ryzykujących Strajkiem dosłownie wszystko? do beneficjentów przemian jakie implikował ten zryw wolnosciowy Społeczeństwa Podbeskidzia? Wołanie na puszczy...

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: KLK Dodano: 2016-02-04
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 2016

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: KLK Dodano: 2016-02-04
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 2016
Pod takim nagłówkiem ukazał się w bielskiej witrynie "Gazety Wyborczej" artykuł Pani Redaktor Ewy Furtak w dniu 04.02.2016 wraz z informacją, że w piątek 05.02.2016 roku o godz. 16.00 w Sali Koncertowej Zespołu Szkól Muzycznych przy ul. Wyspiańskiego, odbędą się uroczystości upamiętniające zwycięskie zakończenie Strajku Generalnego Podbeskidzia... Inforamacji - dlaczego nie w Hali Bewelany (jak się należy!) - nie przeczytaliśmy... A na twarzy Lidera Strajku - PATRYKA, nie widać radości, nie tak miało być...

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: KLK Dodano: 2017-03-07
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 2017
Rok czasu – to chyba wystarczająca cezura czasowa dla odnotowania gorąco oczekiwanych zmian wyglądu miejsca nie tak dawnej przecież chwały Mieszkańców naszego Podbeskidzia? Komentarz do ostatnich zdjęć – m.innymi z Patrykiem Kosmowskim, był: „gorzej już chyba być nie może?” No i faktycznie: otoczenie wejścia do byłej Hali „Bewelany” nie do poznania: zniknęła przesłaniająca Tablicę Honorową kanciapa, a sam budynek i wejście do niego zmieniły się nie do poznania, mieszczą się tu teraz i Apteka, i Fryzjer no i główny użytkownik: „Psychomedical”, Francja – elegancja! Tylko, tylko … gdzie ta Tablica Honorowa naszego Strajku Generalnego „Solidarności Podbeskidzia”? Dla chcącego – nic trudnego: na naroźniku budynku głównego obecnego Urzędu Skarbowego B-B Południe; trochę jakby ukryta za samochodami i drzewkami, ledwo czytelna – ale jest! A u jej stóp nawet dwa przewrócone, strzaskane znicze typu cmentarnego…

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: KLK Dodano: 2017-03-07
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 2017

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: KLK Dodano: 2017-03-07
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 2017
Wystarczyło tych trzydzieści sześć lat jakie upłynęły - i jakby symbolicznie zeszła niemal cała pozłota z upamiętnienia Wielkiego Strajku Generalnego... No wstyd P.T. Beneficjenci, nawet nie wykorzystaliście dla odnowienia Tablicy Honorowej jej przemieszczenia z miejsca honorowego - obok wejścia na Halę, na niezwiązany ze Strajkiem jakby boczny tor...

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: KLK Dodano: 2017-03-07
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 2017
Z jednej strony – cieszy, że otoczenie Miejsca Pamięci zostało uporządkowane, ale … czuję niedosyt związany z zabraniem Tablicy Honorowej z właściwego miejsca obok wejścia na byłą Halę „Bewelany” – na której ongiś permanentne obrady i negocjacje, nie mówiąc już o niechlujstwie wyglądu samej tablicy! Pytam więc pracowników Apteki, kiedy została przemieszczona ta tablica: nie wiedzą, Apteke objęli we wrześniu 2016 i nawet nie znali kontekstu tej lokalizacji z wydarzeniami, dzięki którym Miasto nasze znane się stało w Polsce i na całym świecie! Hic transit gloria mundi… Kierują mnie do gospodarza budynku, sąsiedniej F-y „Psychomedical”, ale tamtejsza Pani Rejestratorka też nic nie wie, na szczęście ze swojego gabinetu wychodzi elegancka, młoda i przystojna niewiasta i na moje zapytanie żąda, abym … przedstawił listę pytań pisemnie i czekał odpowiedzi! Wyjaśniam, że nie jestem dziennikarzem i tylko dla wpisu do „Beskidii” potrzebuję informacji, czy przemieszczenie Tablicy odbyło się na życzenie jej F-y? „A kto panu coś takiego powiedział?” – „Pytam tylko!” – „My niczego związanego z Tablicą nie żądaliśmy!” Dziękuję za tę odpowiedź, ale odczuwany dyskomfort tylko się pogłębia: a więc znowu mamy do czynienia z typową dla naszego kraju bylejakością i anonimowością złej roboty…

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: KLK Dodano: 2017-03-07
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 2017
No nie wiem, ale chyba ta pusta płaszczyzna historycznej ściany budynku byłej Hali "Bewelany" byłaby jakby wymarzona dla naszej Tablicy Honorowej, u jej stóp nawet stosowne miejsce do ukwiecenia i złożenia wieńców…
bladzmiana

Komentarze

Marzyciel
Data: 2015-05-26 Autor: korzeniowski
KLK utracił poczucie realności - wydaje Mu się że jest w B-B, a zapomina, że jest to od dawna Gorolewo Podbeskidzkie.
Witaj, KLK...
Data: 2015-05-26 Autor: mors1
Posłałem link do Twoich zdjęć Pani Grażynie Staniszewskiej. Myślę, że przeżyje Ona coś w rodzaju powrotu do przeszłości.
"Marzyciel"
Data: 2015-05-27 Autor: KLK
"Marzyciel"? Oczywiście tak, ale "marzyciel-realista" stąpający twardo po tej naszej polskiej ziemi. Odzyskanie wolności, "korzeniowski", zawdzięczamy prostym luziom, w tym "góralstwu" przybyłemu do nas z całej Polski, zwłaszcza centralnej i dzielnic wschodnich - w ramach dziopakowskiego werbunku. Nie wiem czy wiesz - ale SOLIDARNOŚĆ miała się najlepiej w przedsiębiorstwach o załodze "werbusowej" i to nie tylko w B-B (przykład FSM-u!), ale i w okręgu jastrzębskim, no i na tzw. "Ziemiach Odzyskanych"? Od zawsze miałem najwięcej pretensji nie do jawnych wrogów niezawisłości, tzw. komuchów, lecz do "Krwi z krwi" - czyli naszych ludzi - nie stojących na wysokości, którzy pozapominali ideały SOLIDARNOŚCi o które razem walczyliśmy, popełniających błędy zaniechania - w efekcie czego żyjemy w kraju nie tylko umów śmieciowych i o największym rozwarstwieniu społecznym, ale i gdzie nawet nie szanuje się pamiątek ich własnej, dawnej wielkości. Pozdrawiam Cię czule - Twój KLK
Pani Grażyna
Data: 2015-05-28 Autor: bartekkaszuba
Witam Zanim skończyłem czytać opis pod ostatnim zdjęciem od KLK pomyślałem o tym samym "morsie1", ale skoro mnie ubiegłeś, więc wierzę, że już to zrobiłeś.
"Witaj, KLK..."
Data: 2015-05-28 Autor: KLK
Hallo "mors1" - witaj na "Beskidii"! Dziękuję Ci za Twoją inicjatywę z linkiem do p. Grażyny, istotnie - wspomniani przeze mnie Koledzy Strajkowi raczej nie zaglądają na nasze łamy... No i mówiąc otwarcie, mimo wysiłków - nie udało mi się wykryć śladów zaangażowania prospołecznego kogokolwiek, kto z Solidarności wzbił się do polityki! Pietyzm dla miejsc związanych ze Strajkiem Generalnym SOLIDARNOŚCi Podbeskidzia i I. WZDR oraz tablicy pamiątkowej z lutego 1989? Zajęci są ważniejszymi sprawami, chyba za wiele byśmy od nich oczekiwali... Dziękuję za wskazanie mi w Facebooku rewelacyjnych zdjęć z Cygańskiego Lasu i Twoich 3 filmików: urocze, ciekawe! Pozdrawiam serdecznie - KLK
Strajk na Podbeskidziu - Bewelana
Data: 2015-06-02 Autor: nie zarejestrowany ~Stanisław Biłka
Już kilka tygodni temu mec Andrzej Sikora, były wojewoda bielski, przekazał aktualną fotografię tej jakże ważnej dla najnowszej historii Bielska-Białej tablicy pełnomocnikowi Marszałka Województwa Ślaskiego ds. miejsc upamiętnień. Myślę, że powinien podjąć stosowną interwencję. Niestety, niegdysiejsi "bohaterowie" ucinają sobie teraz drzemkę, bo czas ich już minął, a ponadto, "S" już nie jest taką mocą jak niegdyś. A szkoda, bo spraw do załatwienia jest moc !!!!
"Strajk na Podbeskidziu - Bewelana"
Data: 2015-06-04 Autor: KLK
Dziękuję Panu za tę wypowiedź - może faktycznie nie wszystko stracone? Co mnie najbardziej w tej sprawie martwi - to nie przeorientowanie się młodej części społeczeństwa (wg KKB - "mrówcze plemię..."), co wydaje się być procesem nieuchronnym, lecz beztroska kompetentnych władz wydających zgodę na tę akurat zabudowę przestrzeni miejskiej! Gdzie - już nie ochrona Miejsc Pamięci Narodowej, ale zwyczajna gospodarka przestrzenna i komunalna, no i architektura krajobrazu? Pozdrawiam - KLK
Drogi KLK
Data: 2015-06-04 Autor: mors1
W temacie Tablicy - sprawy idą ku dobremu. 3maj się. Czy u Freda wszystko gra?? Zlikwidował się na FB, co mnie trochę martwi.
"Drogi KLK"
Data: 2015-06-05 Autor: KLK
Witaj znowu "mors1" - dziękuje za słowa pociechy! Ale przecież nie tylko o tę Tablice, Strajk Generalny i I. WZDR tu chodzi, ale o jakąś elementarną klasę naszych elit politycznych i zwyczajne poczucie przyzwoitości. "Nie wiesz jak postępować - to po prosu zachowuj się przyzwoicie!" (czy tak jakoś) przekazał nam niezapomniany Władysław Bartoszewski... Przecież za zezwolenie na zastawienie Tablicy pawilonikiem i za plugawy wygląd miejsca, w którym zadecydowała się historia B-B i Podbeskidzia, KTOŚ (konkretny!) odpowiada, a INNI (konkretni!) byli władni z własnej inicjatywy NATYCHMIAST skutecznie interweniować! Pozdrawiam Cię ze smutkiem, źle się dzieje - KLK
tablica cd
Data: 2017-04-05 Autor: Jurko
Drodzy Przedmówcy. A gdzie są obecne władze Solidarnośći? Czy to nie oni w pierwszej kolejności powinni dbać o pamięć tamtych dni? Kiedyś chciałem przekazać do solidarnościowego archiwum zdjęcia ze strajku. (Prawie wszystkie publikowane tutaj zdjęcia są mojego autorstwa). Nikt się tym tematem nie zainteresował. Strajk Podbeskidzia właściwie nie istnieje na stronach związanych z historią Solidarności. Próbowałem aktualizować pewne dane pisząc do administratorów ww stron - bez odpowiedzi. Po prostu wstyd.
Cytat
Data: 2017-04-09 Autor: sentyment
"Naród który traci pamięć przestaje być Narodem-staje się jedynie zbiorem ludzi,czasowo zajmujących dane terytorium".(Marszałek Piłsudski). Z naszą pamięcią historyczną jest źle...,bardzo źle.Tak uważam.A Twoje zdjęcia "Jurko" są bezcenne.Ktoś to kiedyś doceni-(mam nadzieję).
Strajk na Podbeskidziu
Data: 2017-04-14 Autor: nie zarejestrowany ~Patryk Kosmowski
Mam trochę inne spojrzenie na ten strajk i ludzi w nim zaangażowanych. Znając dzisiaj życiorysy niektórych "działaczy", szczególnie po upublicznieniu części zbioru zastrzeżonego IPN inaczej powinno się oceniać ich wkład w walkę o niepodległość Polski.
"Strajk na Podbeskidziu"
Data: 2017-04-18 Autor: KLK
Panie Patryku, chętnie przyznaję – wzruszyła mnie Pana wypowiedź na łamach „Beskidii”, choć dotyczy ona tematu hermetycznego – oceny zasług niektórych ówczesnych „działaczy”… Dla mnie, liczyły się dwie grupy uczestników Strajku: tacy jak Pan z Kolegami, którzyście stanęli na czele Strajku i doprowadzili go do zwycięskiego końca i tacy jak ja - szeregowi działacze zakładowi, którzy mimo swoich słabości i wielu wątpliwości – pozostali mu wierni do końca! Oczywiście – ogromną, w najtrudniejszych chwilach decydującą rolę odegrali Przewodniczący SOLIDARNOŚCI Lech Wałęsa i biskupi z wysłannikiem Prymasa ks. Bronisławem Dąbrowskim na czele, toutes proportions gardées… Zapewne – nie zabrakło tam na „Bewelanie” też ludzi niegodnych, ale była ich przecież zaledwie garstka i jak Pan wie – ich wysiłki storpedowania Strajku okazały się - wobec determinacji Społeczeństwa, daremne! Wolę o nich nie wiedzieć i nie myśleć, mnie martwi mizeria wyrosłych na plecach Strajkujących beneficjanckich „elit”! Chyba czegoś zaniedbaliśmy… Pozdrawiam Pana serdecznie, dziękuję za to co Pan dla nas zrobił, zdrowia życzę… KLK P.S. Jest Pan chyba jedynym demiurgiem bielskich wydarzeń, który na łamach naszej „Beskidii” się do nich odniósł! Noblesse oblige…
"tablica cd"
Data: 2017-04-20 Autor: KLK
(Przepraszam - komentarz mi "poleciał" przed naciśnięciem "Wyślij wiadomość"; oto jego skorygowany tekst: Szanowny "jurko" - jako żeś Pasjonat naszej "Beskidii" - przechodzę od razu na "Ty", zasługujesz jak mało kto na tych łamach na uznanie za swoje zdjęcia, zwłaszcza dla tych, do których "przyznałeś" się po latach - z naszego STRAJKU! We wpisie - przecież w zamyśle interwencyjnym, ośmieliłem się upublicznić 5 zdjęć których autorstwa nie znałem, teraz - po niewczasie - przepraszam, że bez Twojej zgody i dziękuję Ci za nieoprotestowanie mojej śmiałości! Czymże byłby ten Strajk - gdyby nie Twoje wspaniałe zdjęcia! Dawne i dawno zapomniane przez jego beneficjentów dzieje! W bardziej kulturalnym kraju ozłocono by Cię za te zdjęcia... Myślę, że nadejdą dla nich jeszcze lepsze czasy - problem w tym, aby ich dożyć! Pozdrawiam serdecznie - KLK (Prośba do Admina: wytnij proszę felerny tekst!)

Dodaj swój komentarz :

Temat:
Autor:
e-mail:
Wiadomość:
Sala ZPW "Bewelana" - Strajk Generalny Podbeskidzia stare pocztówki bielsko, stare zdjęcia bielsko, archiwalne zdjęcia bielsko, pocztówki bielsko, archiwalne filmy bielsko, historia bielsko, podróż w czasie, wehikuł czasu, zdjęcia z Beskidów, historia Bielska, angielski bielsko, szkoły językowe bielsko
Czas generowania strony: 0.056 s