Słowo (np. pizza):
Miasto:

Jesteś w > Podróż w czasie > Lokacja Białej? 1668-Targi w opidio Biała

Lokacja Białej? 1668-Targi w opidio Biała

Rodzaj: Zdjęcie, Autor: jan-lipnik, Dodano: 2015-06-23 10:59:38
Kategoria: Z archiwum X,
Fragnent Metryki Koronnej MK-206 str.521
potwierdzenie terminów targów burmistrza opidio-miasta Biała 1668

To samo miejsce w innym czasie.

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: jan-lipnik Dodano: 2018-09-16
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 2018
Tłumaczenie z łaciny: tekstu z Metryki koronnej: Targi w mieście Biała z 1668 r.
bladzmiana

Komentarze

lokacja Białej przed 1668r.
Data: 2018-09-09 Autor: jan-lipnik
Jak widzimy powyżej Król Polski Jan Kazimierz na prośbę konsuleres opidio Biała, czyli władz miasteczka Biała lokowanego na gruncie zamkowym w Lipniku przez Franciszka Lubowieckiego, potwierdza przywileje targowe miastu Biała. [nie mylić z wsią Biała powstałą po 1549 roku i podniesionej do godności miasta w 1723 roku.] .............................................................................. Tłumaczenie: Targi w mieście Biała. Jan Kazimierz itd. [zamiast tytulatury] oznajmiamy itd. [skrót formuły: "pismem niniejszym naszym wszystkim, których to dotyczy"], że my, chcąc zaradzić potrzebom mieszkańców miasta zwanego Biała, znajdującego się w województwie krakowskim, w księstwie zaś zatorskim na granicy Śląska, pragnąc, by ci mieszkańcy sprawy swoje, osłabione przez nieszczęścia obecnych czasów i ciągłe wojny, pod każdym względem na lepsze naprawić, by by te ich sprawy do dawnego stanu wrócić mogły, uznaliśmy, że powinniśmy uczynić to, by we wspomnianym mieście wyznaczyć i ustanowić tymże niniejszym pismem naszym trzy targi roczne, to jest pierwsze na święto Narodzin Przesławnej i Najświętszej Maryi Panny [ Wypada 8 września. Odpust do dziś w Lipniku który był kościołem parafialnym dla Białej.], Zobacz film z 2013 roku z kościoła w Lipniku pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Walentego : https://www.youtube.com/watch?v=ygeMJTZLhDk lub koncert noworoczny w kościele: https://www.youtube.com/watch?v=7qTcWzgWqZA i pośmiertny koncert dla Romana Kubicy kapelmistrza orkiestry w 2018 roku: https://www.youtube.com/watch?v=i5ANcKZO-SM drugie w tygodniu po święcie św. Michała archanioła, trzecie na święto Nawrócenia św. Pawła, a które każdego roku wieczyście mają się odbywać. Dajemy i przyznajemy rzeczonym mieszczanom naszym, by, zwyczajem innych miast królestwa, wspomniane targi odbywali i sprawowali w porach wyżej określonych, jednak bez szkody dla innych miast w okolicy się znajdujących, tak by ludzie płci obojga, jakiegokolwiek stanu i kondycji by byli, do tego to miasta na targi we wspomnianych wyżej porach, dla kupowania, sprzedawania, wymieniania rzeczy za rzeczy i towarów za towary, oraz dla prowadzenie innych spraw i interesów, mogli i byli w stanie przybywać, a w tym przybywaniu i odjeżdżaniu korzystali i cieszyli się z naszej i najjaśniejszych następców naszych wolności i bezpieczeństwa; chyba że są takimi ludźmi, których chronić prawa publiczne i ustawy nie dozwalają, i z którymi przestawania słusznie wzbrania się uczciwym ludziom. Na zaręczenie tego nakazaliśmy, by pismo niniejsze, ręką naszą podpisane, pieczęcią królestwa zostało obwarowane. Dane w Warszawie, dnia 18 czerwca roku Pańskiego 1668, 20-go roku panowania naszego w Polsce i Szwecji. Jan Kazimierz król. Miejsce pieczęci głównej kancelarii koronnej. Stefan Hankiewicz, sekretarz królewskiego majestatu. Stanisław Judycki, archidiakon wileński, pisarz Wielkiego Księstwa Litewskiego. …………… Jan Motak

Dodaj swój komentarz :

Temat:
Autor:
e-mail:
Wiadomość:
Biała,lipnik,historia,targi,sukiennicy stare pocztówki bielsko, stare zdjęcia bielsko, archiwalne zdjęcia bielsko, pocztówki bielsko, archiwalne filmy bielsko, historia bielsko, podróż w czasie, wehikuł czasu, zdjęcia z Beskidów, historia Bielska, angielski bielsko, szkoły językowe bielsko
Czas generowania strony: 0.066 s