Słowo (np. pizza):
Miasto:

Jesteś w > Podróż w czasie > Aleksander Ludwik Sułkowski

Aleksander Ludwik Sułkowski

Rodzaj: Zdjęcie, Autor: Jack, Dodano: 2010-12-21 09:35:17
Rok zrobienia zdjęcia: 1930-1939
Kategoria: Portrety mieszkańców, Zamek Sułkowskich, Zdarzenia,
Aleksander Ludwik Sułkowski (1893-1956), fotografia z lat trzydziestych XX wieku.
Z opublikowanych zbiorów Muzeum Bielska-Białej.

To samo miejsce w innym czasie.

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: Jack Dodano: 2011-01-03
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 2006
Od 1752 roku w Bielsku panowali Sułkowscy herbu Sulima. Pierwszy, znany z tego rodu, Paweł na Sułkowie Borowym w powiecie mławskim nie odznaczył się niczym szczególnym. Również jego następcy, Jan i Sebastian, nie odegrali żadnej roli w dziejach pąństwa polskiego. Stanisław natomiast doczekał się stanowiska burgrabiego krakowskiego i starosty krzeszowickiego. Jego syn, Aleksander Józef Sułkowski (1695-1762),  paź a następnie przyjaciel i powiernik następcy tronu, królewicza Fryderyka Augusta, uzyskał od króla Augusta II Mocnego liczne tytuły i majątki, zaś od cesarza Karola VI w 1733 roku tytuł hrabiego Rzeszy. Po objęciu rządów przez Augusta III Sasa  osiągnął najwyższe zaszczyty. Został mianowany ochmistrzem gabinetowym saskim. Tak zaczęła się kariera rodu Sułkowskich, czysto polskiej prowieniencji.

Rodzaj: Zdjęcie Użytkownik: Jack Dodano: 2011-02-03
Rok wydania pocztówki (zrobienia zdjęcia): 1930-1939
Ostatni ordynat bielski (od 1929 r.) Aleksander Ludwik Sułkowski (1893-1956) z żoną hr. Mallinger (pochodziła ze Styrii).  Ukończył gimnazjum niemieckie w Wiedniu i Pradze, studiował w Wiedniu, brał udział w I wojnie światowej, cięzko ranny. W polskim życiu społeczno-politycznym nie uczestniczył, chociaż służuł w armii polskiej 1923-29. Sprzyjał związkom niemieckim.
Fotografia z, tekst na podstawie: "Bielsko-Biała w starej fotografii"-1991r. - Jerzy Polak, Mieczysław Tomiczek.
bladzmiana

Dodaj swój komentarz :

Temat:
Autor:
e-mail:
Wiadomość:
portrety mieszkańców, zamek, zdarzenia stare pocztówki bielsko, stare zdjęcia bielsko, archiwalne zdjęcia bielsko, pocztówki bielsko, archiwalne filmy bielsko, historia bielsko, podróż w czasie, wehikuł czasu, zdjęcia z Beskidów, historia Bielska, angielski bielsko, szkoły językowe bielsko
Czas generowania strony: 0.046 s